Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, kokous 7.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Tilapäisen puheenjohtajan valinta

Valmistelija

  • Soili Kaihua, hallintosihteeri, soili.kaihua@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilapäinen puheenjohtaja (Hallintosääntö150 §)

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja iältään vanhimman jäsenen johdolla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi
  • Kaisa-Maria Rantajärvi, vs. palvelualuepäällikkö, kaisa-maria.rantajarvi@rovaniemi.fi

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto valitsee tilapäisen puheenjohtajan tähän kokoukseen.

Päätös

Lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto valitsi tämän kokouksen puheenjohtajaksi Timo Lappalaisen.