Nimitysjaosto, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Arvoniemen hakeminen / Reijo Sulasalmi

Ei vielä julkinen, Julkisuuslaki (621/1999) § 6 mom. 1 kohta 9