Nimitysjaosto, kokous 21.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Nimitysjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja kävi läpi osanottajat. Todettiin, että etäyhteyden kautta kokoukseen osallistuvat varsinaisista jäsenistä Kalervo Björkbacka, Esko-Juhani Tennilä, Maarit Simoska ja Päivi Alaoja sekä muista läsnäolijoista kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala ja vastuualuepäällikkö Ville Vitikka. Läsnä kokoushuoneessa olivat puheenjohtaja Harri Rapo, kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen ja hallintosihteeri Marja Marjetta.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimitysjaosto hyväksyi työjärjestyksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.