Banneri

Nimitysjaosto, kokous 21.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Nimitysjaoston tehtävät ja toimivalta (lisäpykälä)

ROIDno-2020-160

Perustelut

Ylimääräinen asia: keskustelu nimitysjaoston tehtävistä ja toimintatavoista.

Päätösehdotus

-

Päätös

Nimitysjaosto kävi keskustelun nimitysjaoston tehtävistä sekä toimintatavoista.

Kalervo Björkbacka esitti, että vuoden 2021 alusta alkaen nimitysjaoston käsittelemiin nimeämisiin pyydetään ehdokkailta korkeintaan 1 sivun mittainen ansioluettelo. Ansioluettelo pyydetään toimittamaan viikkoa ennen kokousta ja ansioluettelot ehdokkailta pyytää kokouksen sihteeri.

Nimitysjaosto päätti yksimielisesti Björkbackan esityksen mukaisesti.

Lisäksi nimitysjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että hallintosääntöä muutetaan niin, että nimitysjaoston tehtävänä on valmistella kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen hallitusvalintojen lisäksi myös niiden yhteisöjen hallitusvalinnat, joissa kaupunki on jäsenenä/osallisena.

Tiedoksi

Esitys kaupunginhallitukselle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.