Nimitysjaosto, kokous 21.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Esko-Juhani Tennilä ja Päivi Alaoja.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 26.10.2020

Päätös

Pöytäkirjantarkasajiksi valittiin Esko-Juhani Tennilä ja Päivi Alaoja.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 26.10.2020.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.