Banneri

Nimitysjaosto, kokous 21.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Toimiohjeen antaminen yhtiökokousedustajalle hallituksen jäsenen nimeämistä varten / Napapiirin Residuum Oy (lisäpykälä)

ROIDno-2020-316

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Napapiirin Residuum Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Simo Rahtu on kuollut.

Yhtiön hallitukseen tulisi valita uusi jäsen sekä määrätä hallitukselle varapuheenjohtaja.

Napapiirin Residuum Oy:n halituksessa ovat  Kaisu Anttila (pj.), Kaisu Huhtalo, Markku Kallinen ja Kari Huhtanen sekä Risto Niemelä (Ranuan kunta) ja Esa Rautio (Pellon kunta).

Yhtiön hallituksen valinnassa on noudatettava tasa-arvolakia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Nimitysjaosto esittää kaupunginhallitukselle hallituksen jäsentä ja varapuheenjohtajaa Napapiirin Residuum Oy:n hallitukseen.

Päätös

Nimitysjaosto päätti jättää asian pöydälle.

Tiedoksi

Esitys kaupunginhallitukselle / kaupunginhallituksen päätös tiedoksi Napapiirin Residuum Oy ja ao. henkilöt

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.