Banneri

Nimitysjaosto, kokous 9.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Nimitysjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Puheenjohtaja kävi läpi osanottajat sekä osanottajien ääni- ja kuvayhteyden. Poissa varsinaisista jäsenistä olivat Päivi Alaoja ja Maarit Simoska. Varajäsenistä läsnä oli Sanna Luoma.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ville Vitikka esitti, että nimitysjaosto ottaa käsiteltäväksi tässä kokouksessa Rovaniemen Klubikiinteistö Oy:n yhtiökokousedustajan valinnan ja toimiohjeen hallitukseen nimettävästä.

Nimitysjaosto hyväksyi työjärjestyksen ja päätti ottaa käsiteltäväksi Vitikan esittämän asian.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.