Nimitysjaosto, kokous 9.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Toimiohjeen antaminen yhtiökokousedustajalle hallituksen jäsenen nimeämistä varten / Napapiirin Residuum Oy

ROIDno-2020-316

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Napapiirin Residuum Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Simo Rahtu on kuollut.

Yhtiön hallitukseen tulisi valita uusi jäsen sekä määrätä hallitukselle varapuheenjohtaja.

Napapiirin Residuum Oy:n halituksessa ovat  Kaisu Anttila (pj.), Kaisu Huhtalo, Markku Kallinen ja Kari Huhtanen sekä Risto Niemelä (Ranuan kunta) ja Esa Rautio (Pellon kunta).

Yhtiön hallituksen valinnassa on noudatettava tasa-arvolakia.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Nimitysjaosto esittää kaupunginhallitukselle hallituksen jäsentä ja varapuheenjohtajaa Napapiirin Residuum Oy:n hallitukseen.

Päätös

Nimitysjaosto päätti jättää asian pöydälle.

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Napapiirin Residuum Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Simo Rahtu on kuollut.

Yhtiön hallitukseen tulisi valita uusi jäsen sekä määrätä hallitukselle varapuheenjohtaja.

Napapiirin Residuum Oy:n hallituksessa ovat  Kaisu Anttila (pj.), Kaisu Huhtalo, Markku Kallinen ja Kari Huhtanen sekä Risto Niemelä (Ranuan kunta) ja Esa Rautio (Pellon kunta).

Yhtiön hallituksen valinnassa on noudatettava tasa-arvolakia.

Nimitysjaosto päätti 21.10.2020 jättää asian pöydälle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Nimitysjaosto esittää kaupunginhallitukselle hallituksen jäsentä ja varapuheenjohtajaa Napapiirin Residuum Oy:n hallitukseen.

Päätös

Nimitysjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Napapiirin Residuum Oy:n yhtiökokousedustajaksi valitaan Jukka Ylinampa ja toimiohjeena yhtiökokousedustajalle päätetään, että Napapiirin Residuum Oy:n hallitukseen nimetään jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Pertti Lakkala.

Tiedoksi

Esitys kaupunginhallitukselle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.