Nuorisohallitus, kokous 14.10.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 20 Nuorisovaltuuston oppilaskuntatuki 2021 (lisäpykälä)

ROIDno-2017-3494

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Oppilaskuntatuet ovat olleet haettavina 4.10.2021 klo 15.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 23 hakemusta, joista 11 alakoulusta, 3 yläkoululta/toisen asteen oppilaitoksesta ja 9 yhtenäisestä peruskoulusta. Jakoesityksen perusteena ovat koulujen oppilasmäärät sekä painotus koko vuoden toiminnassa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus esittää kaupunginhallitukselle oppilaskuntatukien jakamista liitteessä olevan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Oppilaskuntatukien hakijat