Nuorisohallitus, kokous 14.10.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 15 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi Lumi Honkalan ja varalle Pekka Korteniemen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 20.10.2021.

Pöytäkirja julkaistaan 15.10.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.