Nuorisohallitus, kokous 14.10.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 16 Ruokapalveluiden kehittäminen yhteistyössä nuorisohallituksen kanssa

ROIDno-2018-2654

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuutetut ovat esittäneet kouluruokailuun liittyviä mielipiteitä ja huoltaan kouluruokaan käytettävien resurssien riittävyydestä, kouluruokailun laadusta sekä ruoan syömättä jättämisestä. Nuorisovaltuutettuja kiinnostaa myös kasvisruokien osuuden lisääntyminen vs. liharuoka. Nuoret ovat nostaneet esille yhteisen kehittämisen ruokapalveluiden kanssa, liittyen kouluruokaan ja sen laatuun. Kouluruoka on monelle nuorelle se tärkein tai jopa ainoa lämmin ateria päivässä, millä on vaikutusta jaksamiseen ja opiskelukykyyn.

Kaupungin ruokapalvelusta asiaa esittelemässä ovat ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Marja-Kaisa Mäntylä ja ruokapalveluohjaaja Hajnalka Kiss-Herttua.

Rovaniemen kaupungin ruokapalvelu valmistaa ja tarjoaa ruokaa varhaiskasvatuksen, peruskoulujen ja Lyseonpuiston lukion asiakkaille. Lisäksi ruokapalvelun valmistamaa ruokaa tarjotaan kaupungin henkilöstölle ja ikäihmisille. Päivittäin ruokaa valmistetaan noin 14 000 ateriaa. Rovaniemen kaupungin ruokapalvelu on Lapin suurin lähiruuan valmistaja. Yhtä suosittua ruokalajia valmistetaan kerralla tuhansia kiloja. Kouluruokaan on käytettävissä vuosittain yli 3 miljoonaa euroa ja se on riittävä terveellisen ja maistuvan kouluruuan toteuttamiseen. Suomalainen kouluruoka on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen perhepoliittinen etuisuus lapsille ja nuorille, johon kuuluu tärkeänä osana terveellisten ruokailutottumusten oppiminen. Kouluruokailun asiakkaat ovat ruokapalvelulle suurin yksittäinen tärkeä asiakasryhmä. 

Valtuutetut ovat olleet aloitteellisia ruokakulttuurin luomisesta Rovaniemellä. Ruokapalveluilla on hyvä kokemus yhdessä kehittämisestä, valtuusto- ja nuorisoaloitteiden pohjalta on huomioitu erilaisia asioita esimerkiksi lähituottajien tuotteita kuten paikallista sydänystävällistä pehmyttä leipää on tarjolla päivittäin. Kasvisruokapäivään on saatu kaksi ruokalajivaihtoehtoa. Kasvisruokien kehityksessä ruokapalvelu on ollut Helsingin yliopiston Ilmastokestävyys keittiössä hankkeessa mukana, jossa kehitettiin vegaaniruokalajeja yhteistyössä rovaniemeläisten koulujen oppilaiden kanssa.

Ruokalistan suunnittelun pohjana on lainsäädäntö ja suositukset, lasten ja nuorten toiveet, sesongin mukaiset ja sydänystävälliset ruokalajit sekä asiakaspalautteet. Ympäristönäkökulmat ovat tällä hetkellä kansallisesti eniten ruokalistan sisältöön vaikuttava tekijä. Siitä syystä ruokalista on laadittu siten, että kasvisruoka on ruokalistalla ja linjastoissa ensisijainen vaihtoehto.  Asiakkaiden toiveesta salaatit on purettu komponenteiksi ja tämä toimenpide on lisännyt toivottua kasvisten ja juuresten sekä hedelmien menekkiä.

Rovaniemen koulujen ruokalista: http://aromimenu.cgisaas.fi/RovaniemiAromieMenus/FI/Default/rovaniemi

Kouluruokailun kehittämiseen on luotu kouluruokadiplomi, joka on käytössä koko Suomessa. Rovaniemellä on diplomit Ounasjoen, Viirinkankaan, Vaaranlammen ja Meltauksen kouluissa. www.kouluruokadiplomi.fi

Syödään ja opitaan yhdessä - kouluruokasuositus

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131834/Syo%c2%a6%c3%aada%c2%a6%c3%aaa%c2%a6%c3%aan_ja_opitaan_yhdessa%c2%a6%c3%aa_korjattu_5.2017_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus kuulee ruokapalveluiden esittelyn ja päättää kehittämisen jatkotoimenpiteet yhdessä koulujen ja ruokapalvelun kanssa käyttäen työkaluna esimerkiksi kouluruokadiplomia.