Nuorisohallitus, kokous 14.10.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 18 TET-paikkoihin liittyvä palaute

ROIDno-2017-3495

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuustolle on tullut kaupungin virallisen palautekanavan kautta seuraavanlainen palaute:

"Rovaniemen kaupunki on ilmeisesti tehnyt päätöksen, ettei se ota yläkouluikäisiä TET-harjoitteluun. Ainakaan päiväkoteihin ei pääse eikä terveydenhoitoalalle. Kaupungin pitäisi toimia esimerkillisesti ja tarjota monipuolisesti harjoittelupaikkoja nuorille. TET-harjoittelu on yläkouluikäisille pakollinen ja nuorten pitäisi päästä kokeilemaan eri aloja, jotta voisi helpommin valita itselleen sopivan ammatin. Voisiko nuorisojaosto tehdä jotakin tämän asian eteenpäin viemiseksi ja tilanteen korjaamiseksi."

Palautteen antajalle on vastattu, että palaute tuodaan nuorisohallitukseen ja lähetetään nuorten kommenttien kera kaupungin johtoryhmälle käsiteltäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus keskustelee palautteesta ja lisää omat kommenttinsa sekä lähettää sen edelleen käsiteltäväksi kaupungin johtoryhmälle.

Tiedoksi

Kaupungin johtoryhmä