Nuorisohallitus, kokous 14.10.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 17 #meilläpuututaan -työryhmän perustaminen

ROIDno-2017-1068

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen Nuorisovaltuusto on haastanut kaupunkilaiset mukaan kiusaamisen vastaiseen #meilläpuututaan-kampanjaan ja käynnistänyt Rovaniemen kaupungissa lasten ja nuorten kiusaamisen vastaisen #meilläpuututaan-kampanjan sekä julistanut kaupungin kiusaamisesta vapaaksi alueeksi.

Kampanjan avulla halutaan lisätä tietoutta kiusaamisesta, osallistaa kaupunkilaiset puuttumaan yhdessä kiusaamiseen, esitellä käytössä olevia kiusaamiseen puuttumisen malleja ja ennaltaehkäisyn toimia varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja alueellisessa nuorisotyössä.

Kampanja on saanut hyvän vastaanoton ja nyt on tarkoituksena perustaa nuorisovaltuustosta työryhmä, joka suunnittelee ja toteuttaa yhdessä nuorisovaltuuston jäsenten kanssa kampanjan koulukäyntejä sekä muuta markkinointia. Asiaa esittelevät kokouksessa nuorisohallituksen jäsenet Pekka Korteniemi ja Ritesh Pulkamo.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus päättää perustaa työryhmän #meilläpuututaan ja työryhmä aloittaa koulukäyntien suunnittelun sekä toteutuksen.

Tiedoksi

Mari Riekkinen