Nuorisohallitus, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kuntavaaliviestintää nuorisolle

ROIDno-2020-2021

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginvaltuusto on kesällä 2020 aloitteessaan toivonut, että kuntavaalien 2021 ennakkoäänestyspaikkojen sijaintia koskevissa valmisteluissa kuultaisiin nuoria. Lisäksi aloitteen mukaan nuorten edustajia tulee ottaa mukaan, suunnittelemaan erilaisia tapoja tavoittaa nuoria liittyen vaaleihin.

Rovaniemen kaupungin nuorisohallitus on 22.10.2020 § 10 päättänyt, että nuorisolle kohdistettua vaaliviestintää on lisättävä. Kokouksessaan nuorisohallitus totesi, että sosiaalinen media on paras väylä tavoittaa nuoria. Päätöksessään nuorisohallitus esitti toimenpiteeksi some-kampanjan, jonka tekemiseen nuorisohallituksen tiedotusryhmä ja mahdollisesti muutkin jäsenet voivat osallistua. 

Tiedotuksessa apuna toimivat myös kaupungin nuorisotiedotus ja vaalikeskus.

Kokouksessa vaaliassistentti Julius Fagerström johdattaa nuorisohallituksen ideointia vaaleihin liittyvään some-kampanjaan.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus ideoi yhdessä vaaliassistentti Julius Fagerstömin kanssa somessa toteutettavan kampanjan, liittyen kuntavaaliviestintään ja nuorten tavoittamiseen kampanjan keinoin.

Päätös

Nuorisohallitus päätti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Julius Fagerström