Nuorisohallitus, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Muut asiat

Perustelut

Kokouksessa esiteltiin muut asiat:
- oppilaskuntaseminaari 24.3.2021 klo 9.00-13.00
- toimielimissä edustaminen
- nuorisovaltuuston aloite: Virkakummit
- Mondelta tulee rasisminvastaisen viikon lähetys tänään, puheenvuoro Jussa ja Ritesh

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Nuorisohallitus päätti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.