Nuorisohallitus, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Nuorisovaltuuston harrastetuet 2021

ROIDno-2021-949

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston hyväksymien avustusjakoperusteiden mukaisesti nuorten harrastetukea myönnetään vuonna 2021 kaikille tuen kriteerit täyttäville hakijoille. Tukea myönnetään esimerkiksi harrastustoimintaan liittyviin kursseihin,​ osallistumismaksuihin sekä materiaalihankintoihin. Tuki julistettiin haettavaksi Uusi Rovaniemi -paikallislehdessä,​ Rovaniemen kaupungin www-​sivuilla sekä kaupungin ilmoitustaululla 26.2.2021 klo 16.00 mennessä, avustusjakoperusteiden mukaisesti. Tuki tuli hakea sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.rovaniemi.fi/nuorisovaltuusto.

Harrastetukihakemuksia saapui 157 kappaletta,​ joista 1 nuorten toimintaryhmän hakemus, 1 yli 20-vuotiaan ja ei Rovaniemellä asuvan hakemus sekä 3 alle 13-vuotiaan hakemusta. Jaettavan harrastetuen summa on 7 700 euroa.

Tuen jakamisesta päättää kaupunginhallitus. Harrastetuki myönnetään etukäteen ja maksetaan toimitettujen kuluvan vuoden kuitteja/tositteita vastaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus esittää kaupunginhallitukselle harrastetukien myöntämistä, liitteessä olevan esityksen mukaisesti, kaikille nuorten harrastetuen kriteerit täyttäville hakijoille.

Päätös

Jere Polvela poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi klo 10.19 - 10.26.

Nuorisohallitus päätti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Jere Polvela (Hallintolaki 28 § 1)