Nuorisohallitus, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi Miko Storman ja varalle Miikka Pihlajan.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 23.3.2021.

Pöytäkirja julkaistaan 19.3.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Nuorisohallitus päätti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.