Nuorisohallitus, kokous 22.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Koulujen yhteiset kiusaamisen puuttumisen periaatteet

ROIDno-2020-3257

Valmistelija

  • Johanna Nokkanen, k-o-koordinaattori, johanna.nokkanen@rovaniemi.fi

Perustelut

K-0-koordinaattori on luonut yhdessä Rovaniemen koulujen rehtoreiden kanssa yhteiset kiusaamiseen puuttumisen periaatteet, jotka pohjautuvat koulujen omiin hyviksi havaittuihin puuttumismalleihin. Periaatteiden ideana on varmistaa, että puuttuminen on tasapuolista kaikilla Rovaniemen kouluilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus käy keskustelun asiasta ja esittää kehittämisehdotuksensa keskustelun pohjalta.

Päätös

Nuorisohallitus päätti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kai Väistö, Katri Keisu