Nuorisohallitus, kokous 22.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Nuorten arviointi koulujen kiusaamistilanteista

ROIDno-2020-3257

Valmistelija

  • Johanna Nokkanen, k-o-koordinaattori, johanna.nokkanen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kiusaaminen on erityisesti tänä syksynä 2020 noussut valtakunnalliseksi huolenaiheeksi. Kiusaamista koskevaa keskustelua tulee käydä nuorten kanssa. On tärkeää kuulla heidän mielipiteitään. Kysymyksiä, joiden avulla keskustelua voidaan herättää, ovat muun muassa: 

- Miten nuoret kokevat  kiusaamistilanteet kouluissa?

- Onko koulu turvallinen oppimisympäristö nuorten mielestä?

- Miten kouluissa puututaan kiusaamiseen?

- Miten nuorten mielestä kiusaamiseen tulee reagoida?

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus käy keskustelun siitä, miten kiusaaminen ja kiusaamistilanteet koetaan nykypäivän koulussa.

Päätös

Nuorisohallitus päätti, että nuorisohallituksen jäsenten huomiot ja ideat toimitetaan Johanna Nokkaselle sähköpostitse. Huomioista ja ideoista tehdään koonti, joka toimitetaan nuorisohallituksen käsittelyyn.

Tiedoksi

Kai Väistö, Katri Keisu