Nuorisohallitus, kokous 22.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi Saika Hasnatin ja varalle Samu Nukarisen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 28.10.2020.

Päätös

Nuorisohallitus päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.