Nuorisohallitus, kokous 22.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Valtuustoaloite Kuntavaalien 2021 äänestyspaikat suunniteltava yhteistyössä nuorten kanssa

ROIDno-2020-2021

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, hallintolakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginvaltuustossa on tehty aloite, jonka mukaan keskusvaalilautakunnan tulee valmistella esitykset äänestyspaikkojen sijainnista nuoria kuullen.  Aloitteessa edelleen todetaan, että äänestyspaikkojen sijainnit pitää suunnitella yhteistyössä nuorisovaltuuston, toisen ja korkea-asteen opiskelijakuntien, nuorisojärjestöjen ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. Aloitteen mukaan keskusvaalilautakunta voi pyytää lausunnon nuorten edustajilta äänestyspisteiden sijoittelusta ja kutsua kokoukseen suunnittelemaan tapoja tavoittaa nuoria.

Vaalien äänestys toteutetaan kahdessa eri vaiheessa aluksi ennakkoäänestyksenä ja myöhemmin varsinaisena vaalipäivän äänestyksenä. Ennakkoäänestyksen aikana äänestäjät voivat käydä äänestämässä missä tahansa kunnassa keskusvaalilautakuntien järjestämissä ennakkoäänestyspaikoissa. Varsinaisena vaalipäivänä äänestäminen suoritetaan omassa kotikunnassa sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka määritellään äänestäjän kotiosoitteen perusteella.

Liitteinä ovat kartat, joissa näkyvät Rovaniemen kaupungin alueella eduskuntavaaleissa 2019 käytössä olleet ennakkoäänestyspaikat, ennakkoäänestyksen aikana kulkevan äänestysauton reitti sekä varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat.

Nuorisohallituksen kokouksen aikana järjestetään keskustelutilaisuus yhdessä opiskelijakuntien sekä nuorisojärjestöjen edustajien kanssa. Tilaisuuteen on voinut lähettää ennakkoon kannanottoja, mikäli varsinaiseen tilaisuuteen ei ole mahdollista osallistua. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus keskustelee aloitteesta yhdessä opiskelijakuntien sekä nuorisojärjestöjen edustajien kanssa ja muotoilee yhteisen kannanoton aloitteen tekijöille.

Päätös

Nuorisohallitus päätti palvelualuepäällikkön ehdotuksen mukaisesti.

Nuorisohallituksen kannanotto aloitteeseen:

Tiedottamista vaaleista ja äänestyspaikoista tulee lisätä (some tavoittaa parhaiten nuoria). Infopaketti kouluille vaaleihin liittyen. Yhteistyötä koulujen ja oppilas/opiskelijakuntien kanssa tulee lisätä.

Lisäksi nuorisohallitus esittää seuraavia toimenpiteitä nuorisovaltuustolle:
Joku somekamppis?Toteuttajana esim. tiedotusryhmä, myös muita nuvan jäseniä voidaan hyödyntää kampanjan toteuttamisessa.

Nuorisovaltuusto suosittelee kouluja ja opiskelijakuntia järjestämään vaalien alla vaalitorin, jossa opiskelijat pääsevät tutustumaan helposti ja vaivattomasti eri puolueiden ja ehdokkaiden ajatuksiin sekä arvoihin. Ropotuokioihin vaalikoneiden täyttöä.

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunnan sihteeri