Nuorisohallitus, kokous 24.10.2023

§ 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Nella Sepänheimo, nuorisopalvelujen johtaja, nella.sepanheimo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus toteaa kokouksen päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Nuorisohallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti.