Nuorisohallitus, kokous 24.10.2023

§ 9 Kunnallisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuunan kyselyt nuorisotyöstä 2023

ROIDno-2023-3326

Valmistelija

  • Henrietta Kangas, nuorisotoiminnan koordinaattori, henrietta.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnallisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuuna tarjoaa kuntien nuorisopalveluiden käyttöön kaksi valtakunnallista nuorisotyötä koskevaa kyselyä. Toinen kysely on suunnattu nuorisotoimintaan osallistuville nuorille ja toinen niille nuorille, jotka eivät osallistu nuorisotoimintaan sekä lisäksi aikuisille ja yhteistyökumppaneille. Kyselyihin kerätään vastauksia 16.10.–19.11.2023 välisenä aikana. 

Nuorisohallitukselta pyydetään näkökulmia ja ehdotuksia kyselyjen jakamisesta toiminnan ulkopuolella olevien nuorten ja muiden kuntalaisten tavoittamiseksi.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Nella Sepänheimo, nuorisopalvelujen johtaja, nella.sepanheimo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus kuulee esittelyn, keskustelee näkökulmista ja antaa ehdotuksia kyselyjen jakamisesta. 

 

Päätös

Nuorisohallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti.