Nuorisohallitus, kokous 24.10.2023

§ 11 Muut asiat

Perustelut

Kokouksessa esitellään muut asiat:

- Liikunnallinen nuorisotila ja tilan sijaintivaihtoehdot (käsitellään lisää seuraavassa nuorisovaltuuston kokouksessa).

- Nuorten kesätyömahdollisuudet kesällä 2024 (käsitellään lisää seuraavassa nuorisovaltuuston kokouksessa).

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Nella Sepänheimo, nuorisopalvelujen johtaja, nella.sepanheimo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus merkitsee muut asiat tiedoksi.

 

Päätös

Nuorisohallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen edustaja Päivi Alanne-Kunnari poistui kokouksesta klo 11.30.