Nuorisohallitus, kokous 24.10.2023

§ 8 Nuorisovaltuuston oppilaskuntatuki 2023

ROIDno-2022-4018

Valmistelija

  • Henrietta Kangas, nuorisotoiminnan koordinaattori, henrietta.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Oppilaskuntatuet ovat olleet haettavina 8.10.2023 klo 15.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 20 hakemusta, joista 10 alakoulusta, 3 yläkoululta/toisen asteen oppilaitoksesta ja 7 yhtenäisestä peruskoulusta. Jakoesityksen perusteena ovat koulujen oppilasmäärät sekä painotus koko vuoden toiminnassa. Oppilaskuntatukea jaetaan yhteensä 8050 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Nella Sepänheimo, nuorisopalvelujen johtaja, nella.sepanheimo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus esittää kaupunginhallitukselle oppilaskuntatukien jakamista liitteessä olevan esityksen mukaisesti.

Päätös

Nuorisohallitus päätti yksimielisesti vähentää Napapiirin peruskoululle ja Lapin Yliopiston harjoittelukoululle ehdotetuista avustuksista 100 euroa/koulu.

Nuorisohallitus ehdotti jäljelle jäävän 200 euron avustuksen jakamista tasan kaikille avustusta hakeneille kouluille ja tätä kannatettiin.
Nuorisohallitus ehdotti jäljelle jäävän 200 euron avustuksen jakamista Meltauksen koululle, Rautiosaaren koululle, Taipaleen koululle ja Nivankylän koululle ja tätä kannatettiin.
Nuorisohallitus ehdotti jäljelle jäävän 200 euron avustuksen jakamista Meltauksen koululle, Rautiosaaren koululle, Taipaleen koululle ja Ylikylän koululle ja tätä kannatettiin.

Koska on tehty päätösehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Äänestystapana käytetään Whatsappia.

Ensimmäisessä äänestyksessä oli vaihtoehto 1) 200 euron avustuksen jakaminen joko Meltauksen, Rautiosaaren, Taipaleen ja Nivankylän kouluille tai vaihtoehto 2)  200 euron avustuksen jakaminen Meltauksen, Rautiosaaren, Taipaleen ja Ylikylän kouluille. Vaihtoehto 1 sai 5 ääntä ja vaihtoehto 2 sai 6 ääntä. Puheenjohtaja totesi, että enemmän ääniä sai vaihtoehto 2.

Toisessa äänestyksessä oli vaihtoehto 1) 200 euron avustuksen jakaminen kaikille avustusta hakeneille kouluille tai vaihtoehto 2) 200 euron avustuksen jakaminen Meltauksen, Rautiosaaren, Taipaleen ja Ylikylän kouluille.  Vaihtoehto 1 sai 2 ääntä ja vaihtoehto 2 sai 9 ääntä. Puheenjohtaja totesi, että enemmän ääniä sai vaihtoehto 2 ja 200 euron avustus päätettiin jakaa Meltauksen, Rautiosaaren, Taipaleen ja Ylikylän kouluille. 

Nuorisohallitus piti tauon klo 9.50 - 9.55.

Jäsen Jere Ollonen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 9.55.

Puheenjohtaja totesi, että nuorisohallitus päätti jakaa avustuksia liitteen mukaisesti muutoksilla:

- Napapiirin koulu 500€
​​​​​- Lapin Yliopiston harjoittelukoulu 500€
- Meltauksen koulu 200€
- Rautiosaaren koulu 200€
- Taipaleen koulu 200€
- Ylikylän koulu 650€

Esteellisyys

  • Jäsen Jimi Pallari oli esteellinen Lyseonpuiston lukion osalta ja poistui kokouksesta klo 9.18 - 9.20.

    Jäsen Sofia Körkkö oli esteellinen Ounasvaaran koulun osalta ja poistui kokouksesta klo 9.25 - 9.27.

    Jäsen Helmi Korkeasalo oli esteellinen Ounasvaaran lukion osalta ja poistui kokouksesta klo 9.42 - 9.44.

    (Hallintolaki 28 § kohta 5)

Tiedoksi

Kaupunginhallitus