Nuorisohallitus, kokous 24.10.2023

§ 7 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Nella Sepänheimo, nuorisopalvelujen johtaja, nella.sepanheimo@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Jimi Pallari ja varalle Jere Ollonen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 30.10.2023.

Pöytäkirja julkaistaan nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

 

Päätös

Nuorisohallitus valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi Jimi Pallarin ja varalle Jere Ollosen.