Nuorisohallitus, kokous 29.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu