Banneri

Nuorisohallitus, kokous 29.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus toteaa kokouksen toimintasäännön 16 §:n mukaisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Nuorisohallitus päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.