Banneri

Nuorisohallitus, kokous 29.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus valitsee pöytäkirjan tarkastajat.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 6.9.2019.

Päätös

Nuorisohallitus päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Lumi Honkala ja varalle Saika Hasnat.