Nuorisohallitus, kokous 8.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Nuorisovaltuustoaloite: Virkakummit osaksi nuorisovaltuustotoimintaa Rovaniemellä

ROIDno-2020-3810

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

"Rovaniemellä on otettava käyttöön virkakummit nuorisovaltuuston toiminnassa. Luottamushenkilöiden ollessa nuoria ja usein kokemattomia kunnallisesta päätöksenteosta, voi lautakunnissa ja kaupunginvaltuustossa työskentely olla nuorelle haastavaa.

Edellä kuvailtu tilanne voitaisiin korjata ottamalla käyttöön virkakummit. Virkakummeiksi voitaisiin nimetä viranhaltijoita, jotka ovat lautakunnissa tai kaupunginvaltuustossa valmistelijoina tai esittelijöinä, kuten esimerkiksi Joensuussa on toimittu. Virkakummien tarkoituksena on esimerkiksi avata esityslistan sisältö nuorelle niin, että sen sisältö on varmasti nuoren ymmärrettävissä. Lisäksi virkakummit parhaassa tapauksessa lisäisivät valmistelevien viranhaltijoiden ja nuorten välistä vuoropuhelua, joka auttaisi ottamaan nuorten näkökulmat sekä mielipiteet huomioon jo kokousasioita valmistellessa. Lisäämällä virkakummit nuorisovaltuuston toimintaan Rovaniemellä, saadaan parannettua nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia erilaisissa toimielimissä.

Edellä mainitun perusteella esitän, että Rovaniemen kaupungissa otetaan käyttöön virkakummit osana nuorisovaltuuston toimintaa."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus esittää kaupungin johtoryhmälle, että aloite käsitellään ja siihen liittyvät toimet linjataan johtoryhmässä ja otetaan käyttöön vuoden 2021 alusta.

Päätös

Nuorisohallitus päätti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ulla-Kirsikka Vainio, Antti Lassila, Jukka Kujala, Ville Vitikka, Saara Saari, Antti Määttä ja Katja Mäntylä