Nuorisohallitus, kokous 9.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kokemukset lautakunnista ja jaostoista sekä työryhmistä

ROIDno-2017-479

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Nuorisohallitus koostuu lautakuntiin, jaostoihin ja erilaisiin työryhmiin nimetyistä nuorisovaltuuston edustajista sekä puheenjohtajistosta. Toimikautta on jäljellä vuosi, joten on tärkeää nostaa esiin nuorisovaltuuston edustajien kokemuksia eri edustuksista ja käydä keskustelua edustuspaikkojen tärkeydestä ja merkityksestä. Lisäksi käsitellään eri toimielimistä tullutta palautetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus kuulee lauta- ja johtokunnissa, jaostoissa sekä työryhmissä työskennelleiden edustajiensa kokemuksia.

Päätös

Nuorisohallitus päätti esityksen mukaisesti.