Nuorisohallitus, kokous 9.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus toteaa kokouksen nuorisovaltuuston toimintasäännön 16 §:n mukaisesti koolle kutsutuksi ja 15 §:n mukaisesti päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Todettiin läsnäolijat kokoushuoneessa:
Samu Nukarinen, Anne Luiro ja Soili Kaihua.

Todettiin läsnäolijat etäyhteydellä:
Ritesh Pulkamo, Bea Siikaluoma, Hannes Gylden, Jere Polvela, Jussa Posio, Kristian Halvari, Lumi Honkala, Miikka Pihlaja, Saika Hasnat, Eemeli Kajula, Merja Tervo ja Jukka Turpeenniemi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.