Nuorisohallitus, kokous 9.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Muut asiat

Perustelut

Kokouksessa esitellään muut asiat:

- Sirius Project - Peer Learning Activity Barcelona 2021 ja Arctic Spirit, Saika Hasnat

- Mahku 21 -tapahtuma, Ritesh Pulkamo

- kaupungin kokouskalenteriin on tulossa kaikkien toimielinten kokousajat

- eduskuntamatka huhtikuussa

- oppilakuntaseminaari helmikuussa

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Nuorisohallitus päätti esityksen mukaisesti.