Nuorisohallitus, kokous 9.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 TET -paikkoihin liittyvä palaute

ROIDno-2017-3495

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuustolle on tullut kaupungin virallisen palautekanavan kautta seuraavanlainen palaute:

"Rovaniemen kaupunki on ilmeisesti tehnyt päätöksen, ettei se ota yläkouluikäisiä TET-harjoitteluun. Ainakaan päiväkoteihin ei pääse eikä terveydenhoitoalalle. Kaupungin pitäisi toimia esimerkillisesti ja tarjota monipuolisesti harjoittelupaikkoja nuorille. TET-harjoittelu on yläkouluikäisille pakollinen ja nuorten pitäisi päästä kokeilemaan eri aloja, jotta voisi helpommin valita itselleen sopivan ammatin. Voisiko nuorisojaosto tehdä jotakin tämän asian eteenpäin viemiseksi ja tilanteen korjaamiseksi."

Palautteen antajalle on vastattu, että palaute tuodaan nuorisohallitukseen ja lähetetään nuorten kommenttien kera kaupungin johtoryhmälle käsiteltäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus keskustelee palautteesta ja lisää omat kommenttinsa sekä lähettää sen edelleen käsiteltäväksi kaupungin johtoryhmälle.

Päätös

Nuorisohallitus keskusteli palautteesta ja lisäsi siihen omat kommenttinsa: Rovaniemen kaupungin tulee näyttää esimerkkiä TET-harjoittelupaikkojen antajana. Lisäksi nuorisohallitus toivoo, että harjoittelupaikkojen tarjoajat mahdollistavat nuorille mahdollisimman monipuolista tekemistä.

Palaute kommentteineen lähetetään edelleen käsiteltäväksi kaupungin johtoryhmälle.

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin johtoryhmä kävi keskustelun TET-harjoittelupaikkoja koskevasta palautteesta ja vastasi, että kaupunki suhtautuu TET-harjoitteluihin positiivisesti, huomioiden koronapandemiaan liittyvä terveysturvallisuus sekä harjoittelupaikoissa olevat TET-harjoitteluun soveltuvat työmahdollisuudet. Jokaisen työyksikön esimies arvioi erikseen tilanteen mukaan mahdollisuudet ottaa TET-harjoittelija, totesi johtoryhmä. 

Vastaus on jo välitetty palautteen antajalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus merkitsee tiedoksi johtoryhmän vastauksen koskien TET-paikka palautetta.

Päätös

Nuorisohallitus päätti esityksen mukaisesti.