Nuorisohallitus, kokous 9.4.2024

§ 10 Nuorisovaltuuston toimintakertomus 2023-2024

ROIDno-2017-1069

Valmistelija

  • Henrietta Kangas, nuorisotoiminnan koordinaattori, henrietta.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston toiminnasta tehdään vuosittain toimintakertomus,​ johon liitetään aina mukaan kaksi nuorisovaltuuston toimintavuotta. Käytäntö helpottaa uusien nuorisovaltuutettujen perehdyttämistä toimintaan, turvaa nuorisovaltuustotoiminnan jatkuvuutta pitäen samanaikaisesti toimintaa suuntaavia tavoitteita näkyvillä.

Toimintakertomuksen tarkoituksena on olla lyhyt tiivistelmä vuoden tärkeimmistä tapahtumista,​ toiminnoista ja päätöksistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Nella Sepänheimo, nuorisopalvelujen johtaja, nella.sepanheimo@rovaniemi.fi

Nuorisohallitus käy keskustelun toimintakertomuksesta, täydentää sitä tarvittaessa ja hyväksyy sen.

Päätös

Nuorisohallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti.