Nuorisovaltuusto, kokous 14.11.2023

§ 35 Kohdennetun nuorisotyön esittely

ROIDno-2023-42

Valmistelija

  • Henrietta Kangas, nuorisotoiminnan koordinaattori, henrietta.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Kokouksessa asiaa esittelevät: Laura Niskala (etsivä nuorisotyö), Jorma Aalto (kulttuuriverstas), Jenni Rinnemaa (oppivelvollisuustyö), Minna Laakko (kiusaamisen vastainen työ & erityisnuorisotyö)

Kohdennettu nuorisotyö on Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelujen työmuoto, joka tukee nuoren suhdetta itseensä, yhteiskuntaan, rakenteisiin ja palvelujärjestelmään. Työmuotoon kuuluu vahva verkostotoimijuus. Pääpaino on yksilötyössä, jossa korostuu tavoitteellisuus ja yksilökohtainen suunnittelu. Pienryhmätoimintaa käytetään yksilön vahvistamiseen.

Työmuotoon Rovaniemellä kuuluu etsivä nuorisotyö, kulttuuriverstas, kiusaamisen vastainen työ, oppivelvollisuustyö ja erityisnuorisotyö. 

 

Kohdennetun nuorisotyön edustajat tulevat kertomaan ja keskustelemaan nuorisovaltuuston kanssa työmuodon sisällöistä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Henrietta Kangas, nuorisotoiminnan koordinaattori, henrietta.kangas@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto kuulee esittelyn ja käy keskustelun kohdennetusta nuorisotyöstä.

Päätös

Nuorisovaltuusto kuuli esittelyn, kävi keskustelun kohdennetusta nuorisotyöstä ja päätti jatkaa asian käsittelyä erillisessä työpajassa.

Laura Niskala, Jorma Aalto, Jenni Rinnemaa ja Minna Laakko tulivat tämän asian käsittelyn ajaksi klo 9.00 - 10.46.

Nuorisovaltuusto piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 10.46 - 10.56.