Nuorisovaltuusto, kokous 14.11.2023

§ 39 Muut asiat

Perustelut

Kokouksessa esitellään muut asiat:

1. Liikunnallisen nuorisotilan tilannekatsaus, Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja

2. Nuorisovaltuuston lausunto kaupungin budjettiriiheen, Jere Ollonen

    - kaupungin budjetti nuorisovaltuustolle kommentoitavaksi

    - ylimääräisen etäkokouksen järjestäminen ennen kaupungin budjettiriiheä, talousarvio 2024.

    - tarkistetaan aikataulu lausunnon laatimisesta kaupungin budjettiriiheen ja tiedotetaan nuorisovaltuuston jäsenille asiasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Henrietta Kangas, nuorisotoiminnan koordinaattori, henrietta.kangas@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto merkitsee muut asiat tiedoksi.

 

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Pekka Hämäläinen tuli kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi klo 14.15 - 14.35.

Moona Loijas poistui 14.42.