Nuorisovaltuusto, kokous 14.11.2023

§ 34 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Henrietta Kangas, nuorisotoiminnan koordinaattori, henrietta.kangas@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi Hussein Zainab ja varalle Yagana Abbasi.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 20.11.2023.

Pöytäkirja julkaistaan 16.11.2023 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle. 

Päätös

Nuorisovaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Veera Nivunkijärven ja varalle Eelis Keräsen.