Nuorisovaltuusto, kokous 14.11.2023

§ 37 Rovaniemen kaupungin kesätyötuki ja TE24-valmistelu

ROIDno-2023-42

Valmistelija

  • Henrietta Kangas, nuorisotoiminnan koordinaattori, henrietta.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Kokouksessa asiaa esittelevät: Soile Saastamoinen, palvelukoordinaattori ja Henriikka Tauriainen, työnsuunnittelija Rovaniemen kaupungin työllisyyspalvelut.

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. Julkisilla työvoimapalveluilla turvataan osaavan työvoiman saatavuutta ja työtä hakevien mahdollisuuksia saada työtä sekä edistetään yritystoiminnan syntymistä, yritysten toimintaedellytyksiä ja työelämän laatua. Uudistuksen keskeinen tavoite on tuoda palvelut lähemmäksi työnhakija- ja työnantaja-asiakkaita.

Rovaniemen kaupungin ja Ranuan kunnan muodostama Rovaseudun työllisyysalue haluaa rakentaa asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat ja vaikuttavat työvoimapalvelut alueelleen ja panostaa verkostomaiseen yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen sekä tiedolla johtamiseen.

Kesätyöseteli on nuorille tarkoitettu avustus, jonka myöntää Rovaniemen kaupunki. Kaupunki maksaa setelin avulla 80 prosenttia bruttopalkasta takaisin työnantajalle. Kesätyösetelin arvo on enintään 300 euroa. Kesätyösetelillä nuori voi hakea kesätyötä esimerkiksi yrityksestä, yhdistyksestä, järjestöstä tai seurakunnasta. Rovaniemen kaupunki tarjoaa nuorille kesätöitä myös kaupungin omissa yksiköissä, nuori voi työskennellä esimerkiksi nuorisopalveluissa, päiväkodissa tai kirjastossa. Kesätyö yksikössä kestää joko kaksi tai neljä viikkoa.

Työllisyyspalvelut pyytävät kehittämisehdotuksia nuorten kesätyöprosessiin sekä näkemyksiä nuorten työvoimapalveluiden ja Ohjaamo-toiminnan järjestämiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Henrietta Kangas, nuorisotoiminnan koordinaattori, henrietta.kangas@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto kuulee esitykset, käy keskustelua aiheista ryhmissä ja koostaa ideat ja kehittämisehdotukset työllisyyspalveluille.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Soile Saastamoinen ja Henriikka Tauriainen osallistuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 12.15 - 13.00.

Alisa Juotasniemi poistui 13.05.