Nuorisovaltuusto, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Muut asiat

Perustelut

Kokouksessa esitellään muut asiat:

  • nuva-vaalien tilanne ehdokasasettelun osalta
  • politiikkaviikon tapahtuman toteutuminen
  • Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palveluiden integraatio, kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemi
  • BRYC -toiminnasta ajankohtaista

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.