Nuorisovaltuusto, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Nuorisovaltuustotoiminnan arviointi 2020

ROIDno-2017-1082

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston toimintakausi on 2019-2020 on päättymässä. Nuorisovaltuustotoiminnan kärkiteemoiksi toimintakaudelle valittiin ympäristöystävällisyys, näkyvyys ja yhdenvertaisuus. Nuorisovaltuuston kokouksessa arvioidaan, kuinka valitut toiminnan painopisteet ja nuorisovaltuustotoiminta kokonaisuudessaan on sujunut toimintakauden aikana.

Nuorisovaltuustotoiminnan arviointi toteutetaan pienissä ryhmissä. Arviointia varten on valmisteltu kysymyksiä, joita ryhmissä käsitellään arvioinnin tueksi. Ryhmien huomiot ja tuotokset kirjataan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto toteuttaa toimikauden arvioinnin kokouksen kuluessa ja antaa evästystä kaudelle 2021-2022.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.