Banneri

Nuorisovaltuusto, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Rovaniemen lapsiystävällinen kunta -mallin seurantatapaamisen raportti

ROIDno-2018-2654

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapsiystävällinen kunta -malli on ollut toiminnassa Rovaniemellä jo vuodesta 2013 lähtien. Rovaniemi on saanut Lapsiystävällisestä toiminnastaan jo kaksi tunnustusta,  vuosina 2015 ja 2017.

UNICEF seuraa erityisesti  seuraavien asioiden edistymistä: 

- Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyö ja lapsiystävällisyyden edistäminen on poikkihallinnollista ja koko kunnan yhteinen tavoite- ja tahtotila,

- Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyö tähtää pitkäkestoisiin ja rakenteellisiin (toimintakulttuurin) muutoksiin,

- Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyössä varmistetaan lasten ja nuorten osallisuus niin arjen toiminnoissa kuin päätöksenteossa ja hallinnossa,

- Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyössä huomioidaan erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevat lapset/lapsiryhmät ja yhdenvertaisuusnäkökulma sekä lapsivaikutusten arviointia kehitetään systemaattiseksi osaksi kunna päätöksentekoa.

Seuraava Lapsiystävällinen kunta -tunnustus on mahdollista saada vuonna 2021, mikäli kehitystyö on edelleen mennyt eteenpäin Rovaniemellä. UNICEF piti seurantatapaamisen Rovaniemen koordinaatioryhmälle 24.9.2020 ja nuorisovaltuusto kuulee seurantatapaamisen tulokset kokouksessaan. Tulevan nuorisovaltuuston toimintasuunnitelmaan valmistellaan säännöllinen toimintamallin edistymisen seuranta, UNICEFin esille nostamien huomioiden mukaisesti.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto merkitsee UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin seurantatapaamisen raportin tiedoksi ja päättää, että Lapsiystävällinen kunta-toimintamallin edistymisen seuranta kirjataan osaksi nuorisovaltuuston toimintaa.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.