Nuorisovaltuusto, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Muut asiat

Perustelut

Kokouksessa esitellään muut asiat:

1. Rovaniemen Vamos info
- Minna Kestilä-Suopajärvi, palveluyksikön johtaja, Helsingin Diakonissalaitos

2. Lapin hyvinvointialue aloittaa toimintansa, mitä tapahtuu?
- Mikko Häikiö, kehitysjohtaja, Lapin hyvinvointialue

3. Nuorisovaltuustovaalit järjestetään 10:lle koululla, muissa kouluissa sopuvaalit.

4. Seppo.IO, nuorisovaltuuston hakuprosessi -peli, Santeri Illikainen

5. Kaupungin kulttuuripalvelut palkitsee kuntalaisten ehdotusten perusteella yhteisöjä tai ryhmiä, jotka ovat tuottaneet Rovaniemelle virtaa, loistetta ja nostetta vuoden 2022 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.