Nuorisovaltuusto, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Nuorisovaltuuston kauden 2021-2022 arviointi

ROIDno-2017-1082

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston toimintakausi 2021-2022 on päättymässä ja tulee arvioida toimintaa yhdessä. Toimintakauden kärjiksi on yhteisessä koulutuksessa 2021 valittu seuraavat teemat: 

  1. Yhdenvertaisuus ja hyvinvointi (tasavertaiset mahdollisuudet harrastaa ja opiskella, nuorten terveyspalveluiden kehittäminen/parantaminen)
  2. Kiusaamiseen puuttuminen
  3. Joukkoliikenne ja sen parantaminen.

Arviointi toteutetaan kokouksessa pienryhmissä ja ryhmille jaetaan avuksi tukikysymyksiä ja nostoja kaudelta, jotta arviointi on sujuvaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto arvioi kokouksessaan mennyttä toimintakautta. Kehittämisehdotukset ja huomiot viedään uudelle nuorisovaltuustolle tiedoksi koulutuksessa, jolloin valitaan uudet toiminnan kärjet seuraavalle toimintakaudelle.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen edustaja Miikka Keränen saapui klo 12.15. ja poistui kokouksesta klo 12.53.