Nuorisovaltuusto, kokous 17.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Muut asiat

Perustelut

Kokouksessa esiteltiin:

- Napsun monitoimitalon ja Vaaranlammen monitoimitalon tilannekatsaus, rehtori Tiina Mölläri ja rakennuspäällikkö Juha Välitalo

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.