Nuorisovaltuusto, kokous 17.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Nuorisovaltuuston budjetin 2022 toteuma ja talousarvio 2023

ROIDno-2023-43

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston budjettiin vuodelle 2023 on sisällytetty edellisen vuoden tapaan määräraha Lapsiystävällinen kunta -koordinaation toteuttamiseen, nuorisovaltuuston edustustehtäviin sekä muuhun toimintaan ja toiminnan kehittämiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto käy keskustelun talousarviosta 2023 sekä vuoden 2022 toteutumisesta ja merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.