Nuorisovaltuusto, kokous 17.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Nuorisovaltuuston toimintakertomus 2021-2022

ROIDno-2017-1069

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston toiminnasta tehdään vuosittain toimintakertomus,​ johon liitetään aina mukaan kaksi nuorisovaltuuston toimintavuotta. Käytäntö helpottaa uusien nuorisovaltuutettujen perehdyttämistä toimintaan, turvaa nuorisovaltuustotoiminnan jatkuvuutta pitäen samanaikaisesti toimintaa suuntaavia tavoitteita näkyvillä.

Toimintakertomuksen tarkoituksena on olla lyhyt tiivistelmä vuoden tärkeimmistä tapahtumista,​ toiminnoista ja päätöksistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto käy keskustelun toimintakertomuksesta ja hyväksyy sen.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.