Nuorisovaltuusto, kokous 17.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Nuorisovaltuuston työryhmät 2023 - 2024

ROIDno-2023-43

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston toimintasäännön 3. luvun 14 §:n mukaan nuorisovaltuusto tai nuorisohallitus voi päättää perustaa työryhmiä hoitamaan eri tehtäviä valtuustokauden aikana. Työryhmän toimintaa johtaa työryhmän puheenjohtaja. Työryhmä raportoi toiminnastaan nuorisovaltuustolle joka toisessa kokouksessa. Nuorisovaltuuston puheenjohtajistolla on läsnäolo- ja puheoikeus jokaisen työryhmän kokouksissa. Muiden kuin edellämainittujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättävät työryhmät.

Työryhmän puheenjohtaja organisoi työryhmän toimintaa, hoitaa työryhmän sisäisen tiedottamisen, sopii yhteistyöpalaverit muiden työryhmien puheenjohtajien kanssa ja raportoi työryhmän toiminnasta nuorisovaltuustolle.

Nuorisovaltuustolla on edellisellä kaudella toiminut tiedotustyöryhmä ja pelinkehitystyöryhmä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto käy keskustelun työryhmien tarpeellisuudesta ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti perustaa tiedotustyöryhmän ja pelinkehitystyöryhmän.

Tiedotustyöryhmään valitut jäsenet: 
puheenjohtaja Jere Ollonen, Essi Kilpimaa, Juuti Jaakola, Eelis Keränen, Annika Sinettä, Alisa Juotasniemi, Jere Polvela, Moona Loijas, Eva Leutola Diaz, Roosa Kuivila ja Hussein Zainab.

Pelinkehitystyöryhmään valitut jäsenet:
puheenjohtaja Walpuri Vehmas, Jere Polvela, Julius Vaara, Johannes Leväaho, Hussein Zainab ja Sofia Körkkö.