Nuorisovaltuusto, kokous 17.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Nuorisovaltuustotoiminnan kärjet 2023 - 2024

ROIDno-2023-43

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston koulutusviikonlopussa nuoret pohtivat pienissä ryhmissä tavoitteitaan nuorisovaltuustotoiminnalle vuosille 2023-2024. Pienryhmätyöskentelyn jälkeen esiteltiin ryhmien tulokset kaikille ja valittiin yhdessä toiminnan kärjet valtuustokaudelle. Teemoja pidetään yllä nuorisovaltuuston ja hallituksen kokouksissa tulevan toimintakauden ajan eri asiantuntijoiden sekä työpajojen avulla. Kärjiksi valikoituivat:

  1. Lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistäminen (nopeammin apua, myös poikien huomioiminen, avun saamisen kynnys matalammaksi jne.) 
  2. Kouluun liittyvä kehittämistyö (kiusaamisen ehkäisy, kouluruoka, koeviikot yläkouluihin jne.)
  3. Harrastusmahdollisuuksien kehittäminen (maksuttomuus, kylille myös harrastuksia, harrastepaikkoja lisää jne.)
  4. Tapahtumia, jotka vahvistavat nuorten yhteishenkeä (yhteiset kokoontumiset, enemmän tapahtumia jne.)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto hyväksyy teemat ja pyytää kokouksiin asiantuntijoita teemoihin liittyen sekä järjestää erilaisia työpajoja asioiden edistämiseksi kokouksissa ja erillisissä teematilaisuuksissa.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön ehdotuksen mukaisesti.