Nuorisovaltuusto, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kansallinen lapsistrategia 2040

ROIDno-2018-2654

Valmistelija

  • Anne Luiro, suunnittelija, anne.luiro@rovaniemi.fi

Perustelut

Suomeen on valmisteltu kansallinen lapsistrategia. Tavoitteena on lapsen oikeuksia kunnioittava yhteiskunta. Lapsistrategian pohjana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan tarkoituksena on luoda hallituskaudet ylittävä ja eri hallinnonalat yhdistävä lapsi- ja perhemyönteisen Suomen visio. Lapsistrategia perustuu tietoon ja tutkimukseen sekä edistää lapsenoikeuksien sopimuksen toimeenpanoa.

Lapsistrategiaan kirjataan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen nykytila sekä keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet niiden edistämiseksi.

Hallitus sitoutuu arvioimaan päätösten lapsivaikutuksia, edistämään lapsibudjetointia, lasten hyvinvoinnin tietopohjan vahvistamista sekä lasten ja nuorten osallisuutta.

Lapsistrategian esittelee kokouksessa Anne Luiro.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Nuorisovaltuusto merkitsee tiedoksi kansallisen lapsistrategian esittelyn.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.